Kategorie
Aktualności

Made in Poland – Made in Germany

14-15 czerwca 2023 roku w Berlinie odbędzie się IV edycja Kongresu Made in Poland, Wydarzenie będzie mieć formę  stacjonarną, a dodatkowo całość będzie transmitowana na żywo w ogólnopolskich mediach oraz serwisie YouTube. Patronat nad Kongresem objęła Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Kongres Made in Poland ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu. Wymiana towarów między Polską a Niemcami w 2019 roku osiągnęła rekordowy wskaźnik. Według danych GUS w ciągu 9 lat (od 2010 r.) jej wartość zwiększyła się o ponad 84,5 proc., osiągając prawie 130 mld euro. Do Niemiec najczęściej eksportujemy produkty z branży motoryzacyjnej oraz meblowej. Kraj ten jest największym i jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski.

Dzięki staraniom Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech, który jest gospodarzem Kongresu, oraz współpracy z Izbami Przemysłowo-Handlowymi, na wydarzeniu obecni będą przedstawiciele biznesu Europy Środkowej i Zachodniej. Dołączenie do Kongresu w formie organizatora – Landu Nadrenia Północna-Westfalia – gwarantuje liczny udział niemieckich przedsiębiorstw poszukujących polskich partnerów biznesowych.

Made in Poland – Made in Germany otwiera drzwi na rynki międzynarodowe oraz daje szerokie spektrum możliwości sprzedażowych. Kongres zbuduje pomost i relacje między sektorami: biznesu, nauki i administracji. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali przedstawiciele strategicznych dla polskiej gospodarki Spółek Skarbu Państwa, którymi są m.in. PKN ORLEN S.A., KGHM Polska Miedź S.A., JSW KOKS S.A., PGE S.A., PGNiG S.A., GRUPA AZOTY S.A., ARP S.A.

Nadchodzący Kongres to ponad 10 paneli, w ramach których dyskutowane będą kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym. Partnerzy poszczególnych paneli dyskusyjnych to eksperci, którzy mają realny wpływ na funkcjonowanie danych sektorów gospodarki.

Zasięgi Kongresu podczas ubiegłorocznej, III edycji, to ok. 20 000 widzów online. W tym roku, dzięki dwudniowej transmisji oraz współpracy z mediami, blisko 40 000 widzów będzie miało okazję zdobyć praktyczną wiedzę na temat kluczowych kwestii rozwoju gospodarczego, kierunków współpracy, sprawnych mechanizmów ekspansji towarów i usług na nowe rynki.

Strona główna Kongresu Made in Poland

Agenda Kongresu