Uchwały

2023 r.

Numer uchwałyDataW sprawie
Uchwała 202307.11.2023apelu dotyczącego utworzenia samodzielnego ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki

2022 r.

Numer uchwałyDataW sprawie
Uchwała Nr 1/202227.01.2022wyboru przedstawiciela Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych do Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy Ministrze Edukacji i Nauki
Uchwała Nr 2/202201.06.2022zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych za 2021 rok
Uchwała Nr 3/202201.06.2022przeznaczenia zysku za 2021 rok
Uchwała Nr 4/202201.06.2022udzielenia absolutorium Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych za rok 2021
Uchwała Nr 5/202201.06.2022uchwalenia budżetu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych na 2022 rok
Uchwała Nr 6/202201.06.2022przyjęcia zmian do Statutu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
Uchwała Nr 7/202201.06.2022ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
Uchwała Nr 8/202201.06.2022zmiany liczby członków Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych na kadencję 2020-2024
Uchwała Nr 9/202201.06.2022wyboru w wyborach uzupełniających członków Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych na kadencję 2020-2024
Uchwała Nr 10/202201.06.2022wyboru przedstawiciela Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych do Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy Ministrze Edukacji i Nauki

2021 r.

Numer uchwałyDataW sprawie
Uchwała Nr 3/202122.06.2021wyboru przedstawiciela Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych do Rady Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uchwała Nr 4/202122.06.2021zatwierdzenia sprawozdania finansowego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych za 2020 rok
Uchwała Nr 5/202122.06.2021przeznaczenia zysku za 2020 rok
Uchwała Nr 6/202122.06.2021uchwalenia budżetu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych na 2021 rok
Uchwała Nr 7/202122.06.2021nadania statusu Honorowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

2020 r.

Numer uchwałyDataW sprawie
Uchwała Nr 118/202026.08.2020zatwierdzenia sprawozdania finansowego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) za 2019 rok
Uchwała Nr 119/202026.08.2020przeznaczenia zysku za rok 2019
Uchwała Nr 120/202026.08.2020uchwalenia budżetu na 2020 rok
Uchwała Nr 121/202026.08.2020zatwierdzenia sprawozdania z działalności Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) za lata 2015-2020
Uchwała Nr 122/202026.08.2020zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) za lata 2015-2020
Uchwała Nr 123/202026.08.2020udzielenia absolutorium Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącym, Skarbnikowi, Członkom Prezydium, Komisji Rewizyjnej  Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) za lata 2015-2020
Uchwała Nr 124/202026.08.2020wyboru Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) na kadencję 2020-2024
Uchwała Nr 125/202026.08.2020ustalenia liczby członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) na kadencję 2020-2024
Uchwała Nr 126/202026.08.2020wyboru Wiceprzewodniczących, Skarbnika oraz Członków  Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) na kadencję 2020-2024
Uchwała Nr 127/202026.08.2020wyboru członków Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) na kadencję 2020-2024
Uchwała Nr 128/202026.08.2020planowanej rekonstrukcji Ministerstw oraz ich łączenia – a w tym zmian dotyczących kształtu nauki i szkolnictwa wyższego