Komisje

Skład Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych

 1. dr Robert Musiałkiewicz, prof. ucz. (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku) – Przewodniczący;
 2. dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU ( Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie);
 3. dr Janusz Poła, prof. PWSZ  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie);
 4. dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach);
 5. mgr Piotr Bębenek (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze).

Skład Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

 1. dr hab. Artur Zimny, prof. ANS w Koninie (Akademia Nauk Stosowanych w Koninie) -Przewodniczący;
 2. dr hab. Paweł Maciaszczyk, prof. ucz. (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu;)
 3. dr inż. Robert Cieślak  (Akademia Nauk Stosowanych w Koninie);
 4. dr inż. Grzegorz Koc (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
  w Ciechanowie);
 5. dr inż. Mateusz Kaczmarski (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku);
 6. dr Daniel Stos (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach);
 7. mgr Piotr Miedziński ( Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze).

Skład Komisji ds. Nauki

 1. Prof. dr hab. Maciej Słodki n.med. ( Akademia Mazowiecka w Płocku) – Przewodniczący;
 2. dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. ANS w Koninie, (Akademia Nauk Stosowanych
  w Koninie);
 3. dr hab. Elżbieta Cipora, prof. ucz. ( Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku);
 4. dr hab. Agnieszka Siedlecka, prof. ABNS ( Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II);
 5. dr hab. Anna Szylar, prof. ucz, (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu);
 6. dr Paweł Greń (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze).

Skład Komisji ds. Kształcenia

 1. dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, prof. MUP (Małopolska Uczelnia Państwowa
  im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu) – Przewodnicząca;
 2. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie);
 3. dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, (Akademia Nauk Stosowanych
  w Elblągu);
 4. dr n. med. Wioletta Palczewska, prof. ucz. (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze);
 5. dr Barbara Dembowska, prof. PUSB , (Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego);
 6. dr Małgorzata Martowicz (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie);
 7. dr Ewelina Niźnikowska (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II);
 8. dr Monika Piątek (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu);
 9. dr Paweł Strózik Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 10. dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak (Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu);
 11. dr Karina Zawieja-Żurowska (Akademia Nauk Stosowanych w Koninie).

Skład Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

 1. dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS (Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile) – Przewodniczący;
 2. dr inż. Tomasz Grudniewski (Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II);
 3. dr Paweł Dahlke (Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile);
 4. dr Józef Zaprucki, prof. KANS (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze);
 5. mgr Łukasz Marczak ( Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile);
 6. mgr Bożena Miastkowska (Akademia Nauk Stosowanych w Koninie).