O KRePUZ

Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) tworzą publiczne uczelnie zawodowe, reprezentowane przez rektorów. KRePUZ jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego, mającą na celu współpracę tych uczelni, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak za granicą.

Celem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) jest:

 • inspirowanie i koordynowanie współpracy szkół kierowanych przez rektorów – członków,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego,
 • podejmowanie działań prowadzących do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu kształcenia praktycznego oraz działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w kraju i za granicą,
 • dbanie o przestrzeganie zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego.

Dla osiągnięcia powyższych celów Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ):

 • podejmuje działania na rzecz społecznego poparcia dla publicznych uczelni zawodowych,
 • zajmuje stanowisko w sprawach istotnych dla rozwoju publicznych uczelni zawodowych,
 • współpracuje z organami reprezentującymi środowisko naukowe i akademickie,
 • współpracuje z organami państwowymi i samorządowymi,
 • podejmuje działania sprzyjające poprawie jakości kształcenia,
 • podejmuje działania sprzyjające poprawie finansowania publicznych uczelni zawodowych,
 • stwarza publicznym uczelniom zawodowym platformę wymiany informacyjnej,
 • wspiera współpracę publicznych uczelni zawodowych ze środowiskiem samorządu studenckiego,
 • wspiera współpracę publicznych uczelni zawodowych z partnerami zagranicznymi.