Kategorie
Aktualności

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Dariusz Wieczorek spotkał się z przedstawicielami instytucji nauki.

W miniony wtorek (6 lutego br.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Dariusz Wieczorek spotkał się z przedstawicielami instytucji nauki. W spotkaniu wziął udział Rektor PANS, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS. Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania były m.in. promocja nauki, współpraca nauki z biznesem oraz polityka legislacyjna. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ministerstwa.

Kategorie
Aktualności

Prezydium KRePUZ spotkało się z Ministrem Nauki

31 stycznia 2024 r. Prezydium KRePUZ spotkało się z Ministrem Nauki Panem Dariuszem Wieczorkiem i Panią wiceminister Marią Mrówczyńską. Tematem rozmów były wyzwania stojące przed sektorem wyższego szkolnictwa zawodowego. Podczas spotkania poruszono również temat planowanych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie zabrakło rozmów o konieczności wzmocnienia współpracy szkolnictwa zawodowego z biznesem, o mechanizmach finansowania publicznych uczelni zawodowych, a także o zacieśnieniu współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną.

Kategorie
Aktualności

Agencja Rozwoju Przemysłu rozdała nagrody najzdolniejszym studentom

V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską dobiegła końca. Zwycięzcy odebrali nagrody na gali, którą otworzył Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.

Konkurs o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską to część programu Kadry dla Przemysłu, który ARP S.A. prowadzi we współpracy z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Celem konkursu jest wsparcie młodych ludzi, którzy w swoich pracach dyplomowych wykazali się wyjątkową innowacyjnością, nieszablonowym myśleniem, oryginalnym podejściem do tematu, ale też rzetelnością i wiedzą na temat ważnych aspektów gospodarki.

Idea konkursu i całego programu Kadry dla Przemysłu to wzmacnianie współpracy między światem nauki i biznesu oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Spośród wyzwań, które stoją przed polską gospodarką, jednym z najważniejszych jest zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry i specjalistów, którzy będą wprowadzać innowacje w przemyśle. W Agencji Rozwoju Przemysłu inwestujemy nie tylko w firmy, ale przede wszystkim w ludzi. To powoduje, że nasze przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne i doceniane. Gratuluję laureatom konkursu i ich promotorom. Życzę wszystkim uczestnikom, by udział w naszym programie „Kadry dla przemysłu” ułatwił Wam start karier i pozyskanie niezbędnych w zawodzie umiejętności oraz wiedzy

– powiedział Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.

Współpraca Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych z ARP S.A. odbywa się teraz, ale jej efekty mają sięgać daleko w przyszłość. Kształtuje ona bowiem postawy i zainteresowania przyszłych kadr przemysłu. Pozwala na ukierunkowanie rozwoju studentów w sposób bardzo pragmatyczny, racjonalny i społecznie odpowiedzialny

– powiedział dr Robert Musiałkiewicz, prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku i przewodniczący Prezydium Stowarzyszenia Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Zostanie laureatem Konkursu wiąże się nie tylko z nagrodą pieniężną, ale również możliwością odbycia stażu w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. lub współpracujących z nią przedsiębiorstwach. Pozwala to zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i rozpocząć rozwój w obszarze swojej specjalizacji.

Zwycięzcami V edycji Konkursu zostali: w kategorii praca magisterska Magdalena Anna Fudali z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, wśród prac inżynierskich najlepsi okazali się Patryk Antkowiak, Dawid Jóźwicki i Andrzej Dwojny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, a najlepszą pracę licencjacką przygotowała Karolina Dankowska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu

Kategorie
Aktualności

XI ZGROMADZENIE PLENARNE KRePUZ, 22-24.11.2023 Uniejów 

Kategorie
Aktualności

Apel
przedstawicieli instytucji nauki i szkolnictwa wyższego do parlamentarzystów oraz partii tworzących rząd po wyborach 2023

Instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce chcą aktywnie uczestniczyć w nowej sytuacji społecznej i politycznej, jaką zainicjowały wybory 15 października 2023 r. Wierzymy, że nowy rząd podejmie działania zmierzające do poprawy sytuacji w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Od zaraz potrzebny jest wzrost nakładów na sektor nauki. Potrzebny jest dialog z reprezentantami instytucji przedstawicielskich – RGNiSW, KRASP, KRePUZ, KRZaSP, KRD, PSRP, a także z władzami PAN PAU, FNP i Sieci Badawczej Łukasiewicz, by podjąć konkretne działania dla rozwiązywania narosłych problemów. Nasze współuczestnictwo na każdym etapie procesów decyzyjnych jest jednym z gwarantów powodzenia w rozwoju nauki i instytucji edukacyjnych w Polsce. Ścisła więź z Unią Europejską jest bezdyskusyjna, podobnie jak otwarta nauka, a także środki na rozwój dyscyplin związanych z naszym językiem, kulturą i lokalnością.
Wnosimy o pilne zorganizowanie spotkania z instytucjami przedstawicielskimi i podjęcie stosownych rozmów.
prof. Marcin Pałys Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kategorie
Aktualności

Wywiad Przewodniczącego KRePUZ dla Forum Akademickiego

W najnowszym wydaniu Forum Akademickiego ukazał się wywiad z Przewodniczącym KRePUZ – dr. Robertem Musiałkiewiczem, prof. PANS.

Zachęcamy do lektury. https://forumakademickie.pl/szkoly-wyzsze/robert-musialkiewicz-powinnismy-rozwijac-sie-wspolnie-z-naszymi-regionami/

Kategorie
Aktualności

Konferencja Kanclerzy i Kwestorów

W dniach 18-21 września 2023 r. odbyła się konferencja kanclerzy i kwestorów w Arłamowie.

Kategorie
Aktualności

X Zgromadzenie Plenarne

W dniach 25-28 września 2023 r. w Zakopanem i Nowym Targu odbyło się X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, organizowane przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu. 

Kategorie
Aktualności

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów – prof. Sebastianem Skuzą

Członkowie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych spotkali się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów – prof. Sebastianem Skuzą. Przedmiotem spotkania były sprawy związane z finansowaniem dydaktycznej działalności publicznych uczelni zawodowych oraz ich inwestycji. 

Kategorie
Aktualności

Euroskill Gdańsk 2023

Już za kilka dni odbędzie się EuroSkills Gdańsk 2023. Jest to ósma edycja odbywającego się co dwa lata konkursu EuroSkills – największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności. Zachęcamy do udziału i śledzenia wydarzenia. 

Odwiedzający będą mogli obserwować zawodników w akcji, a także wypróbować umiejętności związane z zawodem podczas licznych pokazów „Try-a-Skill”. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi w wieku szkolnym, którzy odwiedzą targi, będą zachęcani do przekształcenia swoich pasji w zawód.Odwiedzający będą mogli obserwować zawodników w akcji, a także wypróbować umiejętności związane z zawodem podczas licznych pokazów „Try-a-Skill”. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi w wieku szkolnym, którzy odwiedzą targi, będą zachęcani do przekształcenia swoich pasji w zawód. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.