Kategorie
Aktualności

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów – prof. Sebastianem Skuzą

Członkowie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych spotkali się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów – prof. Sebastianem Skuzą. Przedmiotem spotkania były sprawy związane z finansowaniem dydaktycznej działalności publicznych uczelni zawodowych oraz ich inwestycji. 

Kategorie
Aktualności

Euroskill Gdańsk 2023

Już za kilka dni odbędzie się EuroSkills Gdańsk 2023. Jest to ósma edycja odbywającego się co dwa lata konkursu EuroSkills – największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności. Zachęcamy do udziału i śledzenia wydarzenia. 

Odwiedzający będą mogli obserwować zawodników w akcji, a także wypróbować umiejętności związane z zawodem podczas licznych pokazów „Try-a-Skill”. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi w wieku szkolnym, którzy odwiedzą targi, będą zachęcani do przekształcenia swoich pasji w zawód.Odwiedzający będą mogli obserwować zawodników w akcji, a także wypróbować umiejętności związane z zawodem podczas licznych pokazów „Try-a-Skill”. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi w wieku szkolnym, którzy odwiedzą targi, będą zachęcani do przekształcenia swoich pasji w zawód. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. 

Kategorie
Aktualności

Zaproszenie na X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Szanowni Państwo,

Członkowie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych,

w imieniu dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń p.o. Rektora oraz dr. hab. Roberta Musiałkiewicza prof. PANS – Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, serdecznie zapraszamy Państwa Rektorów na X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, organizowane przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu. Zgromadzenie Plenarne KRePUZ odbędzie się w dniach 25-28 września 2023 r. w Zakopanem i Nowym Targu. 

Kategorie
Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji kanclerzy i kwestorów

W imieniu JM Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku dr. hab. inż. Mateusza Kaczmarskiego, prof. ucz. oraz Przewodniczącego KRePUZ dr. Roberta Musiałkiewicza, prof. PANS, zachęcamy do udziału w konferencji kanclerzy i kwestorów, która odbędzie się w dniach 18-21 września w Arłamowie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Rektora Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok, tel. 13 46 55 950.

Kategorie
Aktualności

Spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem 

Członkowie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych spotkali się z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławek Czarnkiem. Przedmiotem spotkania były kwestie związane z członkostwem przedstawicieli uczelni zrzeszonych w KRePUZ w Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz bieżące sprawy publicznych uczelni zawodowych. 

Kategorie
Aktualności

Szkolnie online pt.:Współczesne wyzwania stojące przed polskimi czasopismami naukowymi.

14 czerwca odbyło się bezpłatne szkolnie online pt.:Współczesne wyzwania stojące przed polskimi czasopismami naukowymi. Szkolenie adresowane było do pracowników wydawnictw, zespołów redakcyjnych czasopism i wszystkich innych osób zaangażowanych w proces wydawniczy.  

Program szkolenia obejmował:

  • Współczesne wyzwania stojące przed polskimi czasopismami naukowymi –  dr Patryk Tomaszewski (członek Komitetu Ewaluacji Naukowej);
  • Zarządzanie procesem wydawniczym czasopisma naukowego przy wykorzystaniu elektronicznych platform publikacyjnych na przykładzie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku – dr Krzysztof Czarnecki (redaktor naczelny wydawnictwa PANS).  

Dziękujemy za udział. 

Kategorie
Aktualności

Współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

W miniony poniedziałek Rektor PANS – dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS, wziął udział w spotkaniu, na którym omawiane były zasady współpracy pomiędzy KRePUZ a FRSE. JM Rektor konsultował warunki współpracy z dr. hab. Pawłem Poszytkiem – Dyrektorem Generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektorem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kategorie
Aktualności

IX Zgromadzenie Plenarne w Nowym Sączu

W dniach od 15 do 18 maja br. odbyło się IX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych współorganizowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Podczas Zgromadzenia Plenarnego KRePUZ przeprowadzono wybory uzupełniające do Prezydium KRePUZ. Wybory zorganizowano w związku z wygaśnięciem legitymacji do sprawowania funkcji Przewodniczącego KRePUZ przez dra hab. Dariusza Surowika wybranego na kadencję 2020-2024 w następstwie utraty statusu publicznej uczelni zawodowej przez reprezentowaną przez niego Akademię Nauk Stosowanych w Łomży, wygaśnięciem legitymacji do sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego KRePUZ przez prof. dra hab. Macieja Słodkiego wybranego na kadencję 2020-2024 w następstwie utraty statusu publicznej uczelni zawodowej przez reprezentowaną przez niego Akademię Mazowiecką w Płocku oraz w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego KRePUZ przez dra hab. Donata Mierzejewskiego.

W wyniku wyborów Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych wybrało:

  • dr. Roberta Musiałkiewicza (Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku) na funkcję Przewodniczącego KRePUZ
  • dr Elżbietę Stokowską-Zagdan (Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach) na funkcję Wiceprzewodniczącego KRePUZ;
  • dr Wiolettę Boznańską (Rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze) na funkcję Wiceprzewodniczącego KRePUZ;
  • dr hab. Annę Szylar (Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu) na funkcję członka prezydium KRePUZ.

Oprócz wymienionych osób, obecnie w Prezydium KRePUZ zasiadają również: dr hab. Artur Zimny (Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie) sprawujący funkcję skarbnika KRePUZ oraz członkowie Prezydium: dr hab. Mariusz Cygnar (Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu) i dr Sonia Grychtoł (Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu).

Zgromadzenie Plenarny było również okazją do dyskusji i debat nad obecnym i przyszłym stanem publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego. Jako prelegenci wystąpili: Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Marcin Czaja – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Janusz Uriasz – Przewodniczący Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Rektorzy i prorektorzy mogli również zapoznać się z nowoczesną infrastrukturą Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia jej powstania.

Kategorie
Aktualności

Konferencja pt. „Filologia – praktycznie”

W dniach 18-19.04. 2023r. odbyła się konferencja pt. „ Filologia- praktycznie” w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Głównym celem konferencji była dyskusja z udziałem przedstawicieli PKA dotycząca zaproponowanych przez międzyuczelniany zespół, rozwiązań zmierzających do dostosowania się do zaleceń sformułowanych w uchwałach PKA.

Kategorie
Aktualności

Prezydium KRePUZ we Włocławku

W dniu 27.03.2023r. odbyło się Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.