Kategorie
Aktualności

Euroskill Gdańsk 2023

Już za kilka dni odbędzie się EuroSkills Gdańsk 2023. Jest to ósma edycja odbywającego się co dwa lata konkursu EuroSkills – największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności. Zachęcamy do udziału i śledzenia wydarzenia. 

Odwiedzający będą mogli obserwować zawodników w akcji, a także wypróbować umiejętności związane z zawodem podczas licznych pokazów „Try-a-Skill”. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi w wieku szkolnym, którzy odwiedzą targi, będą zachęcani do przekształcenia swoich pasji w zawód.Odwiedzający będą mogli obserwować zawodników w akcji, a także wypróbować umiejętności związane z zawodem podczas licznych pokazów „Try-a-Skill”. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi w wieku szkolnym, którzy odwiedzą targi, będą zachęcani do przekształcenia swoich pasji w zawód. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. 

Kategorie
Aktualności

Zaproszenie na X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Szanowni Państwo,

Członkowie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych,

w imieniu dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń p.o. Rektora oraz dr. hab. Roberta Musiałkiewicza prof. PANS – Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, serdecznie zapraszamy Państwa Rektorów na X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, organizowane przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu. Zgromadzenie Plenarne KRePUZ odbędzie się w dniach 25-28 września 2023 r. w Zakopanem i Nowym Targu. 

Kategorie
Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji kanclerzy i kwestorów

W imieniu JM Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku dr. hab. inż. Mateusza Kaczmarskiego, prof. ucz. oraz Przewodniczącego KRePUZ dr. Roberta Musiałkiewicza, prof. PANS, zachęcamy do udziału w konferencji kanclerzy i kwestorów, która odbędzie się w dniach 18-21 września w Arłamowie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Rektora Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok, tel. 13 46 55 950.

Kategorie
Aktualności

Spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem 

Członkowie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych spotkali się z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławek Czarnkiem. Przedmiotem spotkania były kwestie związane z członkostwem przedstawicieli uczelni zrzeszonych w KRePUZ w Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz bieżące sprawy publicznych uczelni zawodowych. 

Kategorie
Aktualności

Szkolnie online pt.:Współczesne wyzwania stojące przed polskimi czasopismami naukowymi.

14 czerwca odbyło się bezpłatne szkolnie online pt.:Współczesne wyzwania stojące przed polskimi czasopismami naukowymi. Szkolenie adresowane było do pracowników wydawnictw, zespołów redakcyjnych czasopism i wszystkich innych osób zaangażowanych w proces wydawniczy.  

Program szkolenia obejmował:

  • Współczesne wyzwania stojące przed polskimi czasopismami naukowymi –  dr Patryk Tomaszewski (członek Komitetu Ewaluacji Naukowej);
  • Zarządzanie procesem wydawniczym czasopisma naukowego przy wykorzystaniu elektronicznych platform publikacyjnych na przykładzie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku – dr Krzysztof Czarnecki (redaktor naczelny wydawnictwa PANS).  

Dziękujemy za udział. 

Kategorie
Aktualności

Współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

W miniony poniedziałek Rektor PANS – dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS, wziął udział w spotkaniu, na którym omawiane były zasady współpracy pomiędzy KRePUZ a FRSE. JM Rektor konsultował warunki współpracy z dr. hab. Pawłem Poszytkiem – Dyrektorem Generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektorem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kategorie
Aktualności

IX Zgromadzenie Plenarne w Nowym Sączu

W dniach od 15 do 18 maja br. odbyło się IX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych współorganizowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Podczas Zgromadzenia Plenarnego KRePUZ przeprowadzono wybory uzupełniające do Prezydium KRePUZ. Wybory zorganizowano w związku z wygaśnięciem legitymacji do sprawowania funkcji Przewodniczącego KRePUZ przez dra hab. Dariusza Surowika wybranego na kadencję 2020-2024 w następstwie utraty statusu publicznej uczelni zawodowej przez reprezentowaną przez niego Akademię Nauk Stosowanych w Łomży, wygaśnięciem legitymacji do sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego KRePUZ przez prof. dra hab. Macieja Słodkiego wybranego na kadencję 2020-2024 w następstwie utraty statusu publicznej uczelni zawodowej przez reprezentowaną przez niego Akademię Mazowiecką w Płocku oraz w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego KRePUZ przez dra hab. Donata Mierzejewskiego.

W wyniku wyborów Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych wybrało:

  • dr. Roberta Musiałkiewicza (Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku) na funkcję Przewodniczącego KRePUZ
  • dr Elżbietę Stokowską-Zagdan (Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach) na funkcję Wiceprzewodniczącego KRePUZ;
  • dr Wiolettę Boznańską (Rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze) na funkcję Wiceprzewodniczącego KRePUZ;
  • dr hab. Annę Szylar (Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu) na funkcję członka prezydium KRePUZ.

Oprócz wymienionych osób, obecnie w Prezydium KRePUZ zasiadają również: dr hab. Artur Zimny (Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie) sprawujący funkcję skarbnika KRePUZ oraz członkowie Prezydium: dr hab. Mariusz Cygnar (Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu) i dr Sonia Grychtoł (Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu).

Zgromadzenie Plenarny było również okazją do dyskusji i debat nad obecnym i przyszłym stanem publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego. Jako prelegenci wystąpili: Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Marcin Czaja – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Janusz Uriasz – Przewodniczący Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Rektorzy i prorektorzy mogli również zapoznać się z nowoczesną infrastrukturą Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia jej powstania.

Kategorie
Aktualności

Konferencja pt. „Filologia – praktycznie”

W dniach 18-19.04. 2023r. odbyła się konferencja pt. „ Filologia- praktycznie” w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Głównym celem konferencji była dyskusja z udziałem przedstawicieli PKA dotycząca zaproponowanych przez międzyuczelniany zespół, rozwiązań zmierzających do dostosowania się do zaleceń sformułowanych w uchwałach PKA.

Kategorie
Aktualności

Prezydium KRePUZ we Włocławku

W dniu 27.03.2023r. odbyło się Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

Kategorie
Aktualności

Prezydium KRePUZ w Jarosławiu

W dniach 16-17.03.2023r. odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, którego tematyką były bieżące sprawy Konferencji.