Kategorie
Aktualności

Zachęcamy do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa ARP S.A.

Zachęcamy do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz ciekawe staże. Inicjatywa jest organizowana w ramach programu „Kadry dla Przemysłu”.

Na tle zdjęcia wielkiego zakładu przemysłowego napis Konkurs o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu – „Kadry dla Przemysłu”.
Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów publicznych uczelni zawodowych oraz rektorów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Wzmacnianie współpracy między światem nauki i biznesu
Celem inicjatywy jest zwiększenie zainteresowania kluczowymi dla rozwoju polskiej gospodarki zagadnieniami związanymi z innowacjami w przemyśle, restrukturyzacją, efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz rolą podmiotów zajmujących się wsparciem przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności. Konkurs ma również popularyzować zatrudnienia w branży przemysłowej oraz szerzyć ideę rozwoju projektów sektora przemysłowego. To także okazja do promowania rozwoju karier zawodowych absolwentów i stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych.

Kategorie konkursowe i obszar tematyczny
W tegorocznej edycji przedsięwzięcia można zgłaszać prace w następujących obszarach tematycznych:

Sztuczna inteligencja i kompetencje dla cyfrowego przemysłu.
Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem branży przemysłowej.
Inwestycje i finansowanie w sektorze przemysłowym.
Wyzwania dla przemysłu związane z offshore, wodorem i energetyką jądrową.
Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace w trzech kategoriach:

praca licencjacka,
praca inżynierska,
praca magisterska.
O jakich terminach trzeba pamiętać?
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 7 października. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 listopada.

Formularz i szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.