Kategorie
Aktualności

Prezydium KRePUZ spotkało się z Ministrem Nauki

31 stycznia 2024 r. Prezydium KRePUZ spotkało się z Ministrem Nauki Panem Dariuszem Wieczorkiem i Panią wiceminister Marią Mrówczyńską. Tematem rozmów były wyzwania stojące przed sektorem wyższego szkolnictwa zawodowego. Podczas spotkania poruszono również temat planowanych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie zabrakło rozmów o konieczności wzmocnienia współpracy szkolnictwa zawodowego z biznesem, o mechanizmach finansowania publicznych uczelni zawodowych, a także o zacieśnieniu współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną.