Kategorie
Aktualności

Apel
przedstawicieli instytucji nauki i szkolnictwa wyższego do parlamentarzystów oraz partii tworzących rząd po wyborach 2023

Instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce chcą aktywnie uczestniczyć w nowej sytuacji społecznej i politycznej, jaką zainicjowały wybory 15 października 2023 r. Wierzymy, że nowy rząd podejmie działania zmierzające do poprawy sytuacji w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Od zaraz potrzebny jest wzrost nakładów na sektor nauki. Potrzebny jest dialog z reprezentantami instytucji przedstawicielskich – RGNiSW, KRASP, KRePUZ, KRZaSP, KRD, PSRP, a także z władzami PAN PAU, FNP i Sieci Badawczej Łukasiewicz, by podjąć konkretne działania dla rozwiązywania narosłych problemów. Nasze współuczestnictwo na każdym etapie procesów decyzyjnych jest jednym z gwarantów powodzenia w rozwoju nauki i instytucji edukacyjnych w Polsce. Ścisła więź z Unią Europejską jest bezdyskusyjna, podobnie jak otwarta nauka, a także środki na rozwój dyscyplin związanych z naszym językiem, kulturą i lokalnością.
Wnosimy o pilne zorganizowanie spotkania z instytucjami przedstawicielskimi i podjęcie stosownych rozmów.
prof. Marcin Pałys Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego