Kategorie
Aktualności

Posiedzenie Prezydium KRePUZ

12 listopada 2020r. odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, którego tematyką były zagadnienia związane z kształceniem nauczycieli oraz zmianą nazw Publicznych Uczelni Zawodowych

Kategorie
Aktualności

Zdalne posiedzenie KRePUZ

7 października 2020r. odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, którego tematyką były działania KRePUZ na rok akademicki 2020/2021 oraz dyskusja nad proponowanymi przez KRePUZ propozycjami zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Kategorie
Aktualności

Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

24 września 2020r. Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podczas której dyskutowane były zmiany w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Kategorie
Aktualności

Przedstawiciele KRePUZ na NKN Forum

10 września 2020r. Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP uczestniczył w Spotkaniu Rektorów Uczelni Publicznych wybranych na kadencję 2020-2024 w ramach cyklu NKN FORUM. Podczas spotkania odbyło się kilka paneli dyskusyjnych dotyczących problematyki: ustrój i strategie uczelni, kształcenie, działalność naukowa i jej ewaluacja oraz zarządzanie i finansowanie w perspektywie nowej kadencji rektorskiej. Przewodniczący KRePUZ wziął udział w panelu Kształcenie.

Kategorie
Aktualności

Zgromadzenie plenarne KRePUZ sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 26 sierpnia 2020 roku podczas Zgromadzenia Plenarnego  Sprawozdawczo – Wyborczego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) został wybrany nowy Zarząd KRePUZ na kadencję 2020-2024.

Dotychczasowego Przewodniczącego KRePUZ prof. dra hab. Witolda Stankowskiego, Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zastąpi dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Zgromadzenie Plenarne KRePUZ dokonało wyboru pozostałych członków Zarządu:

Wiceprzewodniczący:

  • dr hab. Maciej Słodki (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)
  • dr hab. Donat Mierzejewski (Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile)

Skarbnik:

  • dr hab. Artur Zimny (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)

Członkowie Prezydium:

  • dr Sonia Grychtoł (Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)
  • dr hab. inż. Mariusz Cygnar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
  • dr Robert Musiałkiewicz (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)

Komisja Rewizyjna:

  • dr Marta Wiszniewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach)
  • dr hab. Krzysztof RejmanEJMAN (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu)
  • dr inż. Grzegorz Koc (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)