Kategorie
Aktualności

Zgromadzenie Plenarne KRePUZ

VIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych odbyło się w murach Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Podczas kilkudniowych obrad członkowie KRePUZ podejmowali decyzje oraz wymieniali się wiedzą i doświadczeniami z zakresu funkcjonowania ich placówek w kontekście krajowego szkolnictwa wyższego oraz wyzwań związanych z przyszłością nauki, dydaktyki, bieżącą sytuacją ich placówek. 

Głównym tematem VIII Zgromadzenie Plenarnego KRePUZ były sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem wyższego szkolnictwa zawodowego. O znaczeniu, roli uczelni zawodowych w rozwoju społecznym, gospodarczym regionów i kraju mówili zaproszeni goście: Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN, Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MEiN, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Dariusz  Dolański, Przewodniczący Zespołu Nauk Humanistycznych oraz Nauk Teologicznych PKA, prof. dr hab. Janusz Uriasz, Przewodniczący Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych PKA.

Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) tworzą publiczne uczelnie zawodowe, reprezentowane przez rektorów. KRePUZ jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego, mającą na celu współpracę tych uczelni, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, w kraju i na arenie międzynarodowej. – Publiczne uczelnie zawodowe działają w miastach o innej specyfice niż wielkie aglomeracje, są jednymi z większych pracodawców w regionie a edukacyjnie odpowiadają na potrzeby społeczne i gospodarcze swojego lokalnego środowiska, gdyż mają je znakomicie rozpoznane  – mówił podczas otwarcia Zgromadzenia Plenarnego KRePUZ prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podkreślając, że głos tego typu uczelni jest w krajowym środowisku coraz lepiej słyszalny, między innymi dzięki osobistemu zaangażowaniu rektorów tychże uczelni.  Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN, podkreślał, że publiczne uczelnie zawodowe, które zdobyły w wyniku przeprowadzonej ewaluacji jednostek naukowych kategorię naukową B+ mają otwartą drogę do zmiany nazwy (w gronie takich uczelni jest ANSŁ), a Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MEiN, omówił stan finansów w sektorze szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem publicznych uczelni zawodowych, a także przedstawił algorytm finansowania tychże uczelni na nowy rok.

KRePUZ jest przestrzenią wymiany dobrych praktyk i działa na korzyść szkolnictwa zawodowego w Polsce. To także forum wymiany wiedzy, poprzez które publiczne uczelnie zawodowe komunikują wspólny kierunek zmian, określają cele rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego, spotykając się także z decydentami z obszaru szkolnictwa wyższego.

VIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych odbyło się w dniach 19-22 września w Łomży i Mikołajkach, było połączone z Jubileuszem 18-lecia Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, którego artystycznym ukoronowaniem stał się koncert „Vivat Academia” w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod batutą profesora Jana Miłosza Zarzyckiego.