Kategorie
Aktualności

Rozstrzygnięto VI edycję przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

Piętnaście Uczelni otrzyma milion złotych w ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

Jest to program Ministra Nauki, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Żeby otrzymać środki pieniężne z programu DID, uczelnia musiała spełnić następujące warunki:

▶ brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2018-2023;

▶ wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2021, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,67.Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą na doskonalenie jakości kształcenia praktycznego.

Więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/nauka/rozstrzygniecie-vi-edycji-przedsiewziecia-ministra-nauki-dydaktyczna-inicjatywa-doskonalosci