Kategorie
Aktualności

Nabór na ekspertów PKA

Szanowni Państwo Rektorzy, 

mając na uwadze, iż ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Polska Komisja Akredytacyjna współpracuje, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o wskazanie tych spośród nauczycieli akademickich, którzy posiadają uznany dorobek naukowy i dydaktyczny w dyscyplinach nauki: psychologia, nauki medyczne, oraz cieszą się autorytetem i zaufaniem środowiska akademickiego. 

Udział środowiska akademickiego w procesie tworzenia profesjonalnych zespołów ekspertów z pewnością umocni poczucie wspólnej odpowiedzialności za jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Będę zatem zobowiązany za przekazanie propozycji kandydatów na ekspertów. Uprzejmie proszę, aby osoby, które spełniają powyższe kryteria wypełniły formularze dołączone do niniejszego pisma (karta informacyjna, oświadczenie), a następnie przesłały dokumenty wraz z rekomendacją Rektorów Uczelni na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa) do dnia 31 maja 2024 r

Z poważaniem, 

dr hab. inż. Janusz Uriasz

Przewodniczący PKA